โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
   
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
   
   

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   
   
กระทรวงศึกษาธิการ
   
   
หมู่ 2 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270
   
   
   
   
โทรศัพท์ / fax
044-964103
มือถือผู้อำนวยการ
083-1247549
E-mail โรงเรียน
lam-chai2011@hotmai.com
E-mail ผู้ดูแลเว็บไซด์
c_csuwan@hotmail.com
   
   
   
         

กลับหน้าแรก

โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ม.2 ต.ขุย .อำละทเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270 โทร 044-964103